konzul – značenje

 

konzul (latinski consul):

1) istorijski: u starom Rimu za vreme republike, titula dvojice najviših poglavara;

2) istorijski: u Francuskoj od 1799. do 1804. godine, titula trojice najviših državnih poglavara s neograničenom vlašću;

3) diplomatski službenik koji u inostranstvu obavlja komercijalne i administrativne poslove, pre svega u vezi s građanima jedne i druge države.

 

konzulat (latinski consulatus):

1) predstavništvo jedne države u drugoj državi koje vodi konzul; zgrada toga predstavništva;

2) zvanje, položaj konzula; nadležnost konzula.