konzul – značenje


konzul (latinski consul):
1) istorijski: u starom Rimu za vreme republike, titula dvojice najviših poglavara;
2) istorijski: u Francuskoj od 1799. do 1804. godine, titula trojice najviših državnih poglavara s neograničenom vlašću;
3) diplomatski službenik koji u inostranstvu obavlja komercijalne i administrativne poslove, pre svega u vezi s građanima jedne i druge države.