korepetitor – značenje


korepetitor (novolatinski correpetitor):
1) onaj koji s učenicima ponavlja zadatke, školsko gradivo, koji pomaže đacima pri učenju;
2) u pozorištu: muzičar koji uvežbava pevače prateći ih na klaviru.