kozer – značenje


kozer (francuski causeur) – osoba koja zanimljivo i duhovito priča, koja pričanjem ugodno zabavlja društvo.