labanotacija – značenje


labanotacija (engleski labanotation) – plesno pismo, način zapisivanja pokreta tela u baletu koji je razradio nemački koreograf Rudolf Laban (1879–1958).