laički – značenje


laički, -a, -o (latinski laicus):
1) koji se odnosi na laike, svojstven laicima; koji je bez naučne osnove, nestručan;
2) koji nije u vezi s crkvom, koji je izvan uticaja crkve, koji je lišen verskih, crkvenih normi i sl., svetovni; građanski, civilni.