lakmus – značenje

 

lakmus (nemački Lackmus od holandskog lakmoes):

1) u hemiji: sredstvo plave boje koje se upotrebljava kao hemijski indikator jer se u kiselinama boji u crveno, a u bazama ponovo u plavo;

2) lišaj Roccella tinctoria, iz kojeg se to sredstvo dobija;

3) sredozemna biljka Croton tinctorium, koja služi za spravljanje lakmusove plave boje;

4) vrsta plave boje za tkanine i dr.