lakmus – značenje


lakmus (nemački Lackmus):
1) u hemiji: sredstvo plave boje koje se upotrebljava kao hemijski indikator jer se u kiselinama boji u crveno, a u bazama ponovo u plavo;
2) lišaj Roccella tinctoria, iz kojeg se to sredstvo dobija;
3) sredozemna biljka Croton tinctorium, koja služi za spravljanje lakmusove plave boje;
4) vrsta plave boje za tkanine i dr.