laktoza – značenje

 

laktoza (novolatinski lactis) – u hemiji: vrsta šećera (disaharida) koji se nalazi u mleku, mlečni šećer.