laktoza – značenje

 

laktoza (novolatinski lactis) – u hemiji: šećer koji se nalazi u mleku, mlečni šećer.