laureat – značenje


laureat (latinski laureatus):
1) umetnik, pisac ili naučnik koji je dobio izuzetnu nagradu ili visoko službeno priznanje;
2) u zapadnim zemljama, onaj koji ima univerzitetsku diplomu ili doktorsku titulu.