laureat – značenje

 

laureat (latinski laureatus):

1) umetnik, pisac ili naučnik koji je dobio izuzetnu nagradu ili visoko službeno priznanje;

2) u zapadnim zemljama, onaj koji ima univerzitetsku diplomu ili doktorsku titulu.