lava – značenje

 

lava (italijanski lava od latinskog labes) – usijana tečna masa koju vulkan izbacuje pri erupciji, koja nadire velikom brzinom sagorevajući sve što joj je na putu.