lava – značenje


lava (italijanski lava) – usijana tečna masa koju vulkan izbacuje pri erupciji, koja nadire velikom brzinom sagorevajući sve što joj je na putu.