libra – značenje


libra (latinski libra):
1) istorijski: starorimska merna jedinica za masu (nešto preko 327 g), koja je kasnije kod pojedinih naroda dobila različite vrednosti;
2) vaga, naročito apotekarska;
3) naziv za pojedine vrste sitnog novca uopšte.