logika – značenje

 

logika (latinski logica od grčkog logikós):

1) u filozofiji: filozofska disciplina, nauka o zakonima i oblicima mišljenja;

2) unutrašnja povezanost, uslovljenost, međuzavisnost, smisao;

3) način razmišljanja, gledanja na stvari; shvatanje, rasuđivanje;

4) istorijski: zajednički naziv za tri predmeta (gramatiku, dijalektiku i retoriku) koja su se izučavala u trivijumu u srednjem veku.