logika – značenje


logika (latinski logica):
1) u filozofiji: filozofska disciplina, nauka o zakonima i oblicima mišljenja;
2) unutrašnja povezanost, uslovljenost, međuzavisnost, smisao;
3) način razmišljanja, gledanja na stvari; shvatanje, rasuđivanje;
4) istorijski: zajednički naziv za tri predmeta (gramatiku, dijalektiku i retoriku) koja su se izučavala u trivijumu u srednjem veku.