magma – značenje

 

magma (grčki mágma) – u geologiji: usijana tečna masa u unutrašnjosti Zemlje; izlivena na površinu erupcijom vulkana naziva se lava.