magma – značenje

 

magma (grčki mágma) – u geologiji: usijana tečna masa u unutrašnjosti Zemlje; izlivena na površinu erupcijom vulkana naziva se lava.

 

magmatizam – u geologiji: naziv za sve pokrete rastopljene užarene mase u unutrašnjosti Zemlje.

 

magmatski, -a, -o – u geologiji: koji se odnosi na magmu (magmatske stene – stene nastale hlađenjem magme).