magnat – značenje


magnat (kasnolatinski magnates):
1) vlasnik velikog preduzeća, poseda i sl., krupan kapitalista, privrednik, industrijalac, finansijer, posednik (npr. industrijski magnat, finansijski magnat);
2) moćna, uticajna ličnost (obično ona na visokom društvenom, političkom i sl. položaju);
3) istorijski: pripadnik feudalne aristokratije u nekadašnjoj Austrougarskoj i u Poljskoj do Drugog svetskog rata; plemić visokog ranga, velikaš.