majur – značenje

 

majur (mađarski major od nemačkog Maierhof) – imanje izvan sela koje obuhvata zemlju, kuću za stanovanje i ekonomske zgrade, salaš; poljoprivredno dobro, farma.