majur – značenje

 

majur (mađarski major od nemačkog Maierhof) – imanje koje obuhvata zemlju i zgrade; poljoprivredno dobro, farma; salaš.