majur – značenje

 

majur (mađarski major od nemačkog Maierhof) – poljsko imanje izvan sela s kućom za stanovanje i ekonomskim zgradama, salaš; poljoprivredno dobro, farma.