makijavelizam – značenje


makijavelizam (italijanski machiavellismo):
1) političko učenje italijanskog pisca, filozofa i političara Nikola Makijavelija (Niccolo Machiavelli, 1469–1527), koje naglašava da su u cilju jačanja države sva sredstva vladanja dopuštena;
2) figurativno: politička praksa koja se služi svim sredstvima u cilju osvajanja ili zadržavanja vlasti;
3) figurativno: bezobzirno i nemoralno ponašanje radi osvajanja ili zadržavanja društvenog, poslovnog, profesionalnog i drugog statusa.