maler – značenje

 

maler (francuski malheur) – zla sreća, nesreća, peh, baksuzluk.

 

malerozan (francuski malheureux) – koji je zle sreće, koji često doživljava malere, baksuzan.