mandragora – značenje


mandragora (grčki mandragóras) – u botanici: višegodišnja zeljasta biljka čiji koren liči na čovečju figuru i kojoj se pripisuje čudotvorna moć, Mandragora officinarum, bunovina.