mineral – značenje

 

mineral (francuski minéral od srednjovekovnog latinskog minerale):

1) u mineralogiji: prirodno, homogeno neorgansko telo stalnog hemijskog sastava i utvrđenih fizičkih svojstava koje se nalazi u zemlji ili na njenoj površini (uglavnom tvrdo, ali ima i tečnih, npr. nafta);

2) u mineralogiji: mešavina neorganskih jedinjenja (npr. granit); proizvod raspadanja organskih jedinjenja (npr. ugalj, petrolej);

3) u mineralogiji: ruda.

 

mineralan (novolatinski mineralis) – koji sadrži minerale ili se od njih sastoji (npr. mineralna voda, mineralna ulja).

 

mineralizacija (francuski minéraliser):

1) razgradnja organskih supstanci u prosta neorganska jedinjenja;

2) dodavanje mineralnih soli radi poboljšanja kvaliteta zemljišta, pijaće vode, đubriva i sl.