mineral – značenje

 

mineral (francuski minéral od srednjovekovnog latinskog minerale):
1) u mineralogiji: prirodno, homogeno neorgansko telo stalnog hemijskog sastava i utvrđenih fizičkih svojstava koje se nalazi u zemlji ili na njenoj površini (uglavnom tvrdo, ali ima i tečnih, npr. nafta);
2) u mineralogiji: mešavina neorganskih jedinjenja (npr. granit); proizvod raspadanja organskih jedinjenja (npr. ugalj, petrolej);
3) u mineralogiji: ruda.