motet – značenje

 

motet (italijanski mottetto od starofrancuskog motet) – u muzici: višeglasna vokalna kompozicija, obično na tekst iz Biblije, s instrumentalnom pratnjom ili bez nje, posebno razvijena u XVI i XVII veku.