nafta – značenje

 

nafta (latinski naphtha od grčkog náphtha od persijskog neft):
1) sirova tečna zapaljiva smeša ugljovodoničnih ulja, žute do tamnosmeđe boje, nastala od organskih materija u sedimentnim slojevima zemlje, od koje se destilacijom u rafinerijama dobijaju različiti derivati i drugi produkti široke primene (benzin, petrolej, kerozin, mazut i dr.), važan izvor energije;
2) ulje za loženje (peć na naftu).

 

naftni, -a, -o – koji se odnosi na naftu, koji proizvodi, prerađuje naftu, koji sadrži naftu, koji je od nafte i sl. (npr. naftna industrija, naftni derivati).

 

naftovod – sistem izolovanih (čeličnih) cevi koje služe za transport nafte na veće udaljenosti (obično od nalazišta do rafinerije ili luke, odnosno od luke do rafinerije).