nafta – značenje

 

nafta (latinski naphtha od grčkog náphtha od persijskog neft):
1) sirova tečna zapaljiva smeša ugljovodoničnih ulja, žute do tamnosmeđe boje, nastala od organskih materija u sedimentnim slojevima zemlje, od koje se destilacijom u rafinerijama dobijaju različiti derivati i drugi produkti široke primene (benzin, petrolej, kerozin, mazut i dr.), važan izvor energije;
2) ulje za loženje (peć na naftu).