nafta – značenje

 

nafta (latinski naphtha od grčkog náphtha od persijskog neft):

1) sirovo zemno ulje, smeđa tečnost iz koje se destilacijom dobija benzin i niz drugih derivata, važan izvor energije;

2) ulje za loženje (peć na naftu).

 

naftni – koji se odnosi na naftu (naftni derivati – jedinjenja dobijena destilacijom nafte, koja služe kao gorivo (benzin, petrolej, parafin itd.)).

 

naftovod – cevovod za prenošenje nafte na veće udaljenosti.