neologizam – značenje

 

neologizam (francuski néologisme) – u lingvistici: nova reč, nov izraz, novotvorenica.