nominalizam – značenje


nominalizam (latinski nominalis, -izam):
1) u filozofiji: srednjovekovno sholastičko učenje po kojem ideje i apstraktni pojmovi postoje samo kao nazivi (imena), a ne odgovara im ništa u stvarnom svetu;
2) u ekonomiji: shvatanje po kojem vrednost novca ostaje uvek jednaka bez obzira na njegovu stvarnu kupovnu moć.