nunčaku – značenje


nunčaku (japanski nunchaku) – u sportu: dve drvene palice duge 30 centimetara, povezane lancem ili kanapom; japanska borilačka veština koja koristi te palice, pri čemu se jedna palica drži u ruci, a drugom se vitla i udara.