nutritivan – značenje


nutritivan, -vna, -vno (novolatinski nutritivus):
1) koji se tiče ishrane, prehramben;
2) hranljiv (nutritivna vrednost – odnos između mase neke namirnice i sastojaka korisnih za organizam koje ona sadrži).