objektivacija – značenje

 

objektivacija (novolatinski objectivatio):

1) u filozofiji: čin opredmećivanja, postupak kojim nešto postaje stvar; psihička radnja koja zamišljeni svet čini realnim;

2) u gramatici: upotreba jezičkih jedinica (reči, sintagme, rečenice) kao objekta.