objektivacija – značenje

 

objektivacija (novolatinski objectivatio):
1) u filozofiji: čin opredmećivanja, postupak kojim nešto postaje stvar; psihička radnja koja zamišljeni svet čini realnim;
2) u gramatici: upotreba jezičkih jedinica (reči, sintagme, rečenice) kao objekta.