obnubilacija – značenje


obnubilacija (novolatinski obnubilatio):
1) u meteorologiji: pomračenje sunčeve ili dnevne svetlosti; naoblačenje;
2) u medicini: pomračenje uma.