odijum – značenje

 

odijum (latinski odium) – odvratnost, mržnja, omraženost, gnušanje.

 

odiozan, -zna, -zno (latinski odiosus) – koji ostavlja loš utisak o sebi; odvratan, neugodan, nepoželjan, mrzak, gnusan.