odontologija – značenje


odontologija (grčki odoús (gen. odóntos) ’zub’ i -logía ’znanje, nauka’) – grana medicine koja proučava građu, funkcije i bolesti zuba.