oficinalan – značenje


oficinalan, -lna, -lno (novolatinski officinalis):
1) u farmaciji: koji se, kao sredstvo za lečenje, prodaje u apotekama; zvaničan, propisan;
2) u farmaciji: koji se nalazi u farmakopeji jedne države.