oka – značenje


oka (turski okka):
1) stara mera za masu (1,282 kg);
2) stara mera za zapreminu (oko 1,5 L);
3) boca zapremine litar i po, okanica.