oktav – značenje


oktav (latinski octavus):
1) format hartije koji predstavlja 1/8 štampanog tabaka (osam listova ili šesnaest stranica);
2) u bibliotekarstvu, knjiga s visinom korica 20–25 cm.