oktav – značenje

 

oktav (latinski octavus):

1) format hartije koji predstavlja 1/8 štampanog tabaka (osam listova ili šesnaest stranica);

2) u bibliotekarstvu, knjiga s visinom korica 20–25 cm.