omnivor – značenje

 

omnivor (latinski omnivorus) – u zoologiji: životinja koja guta sve na šta naiđe, svaštojed, svežder.