onirologija – značenje


onirologija (grčki óneiros ’san’ i -logía ’znanje, nauka’) – naučno istraživanje snova.