oportunizam – značenje


oportunizam (francuski opportunisme):
1) ponašanje i delovanje oportunista;
2) iskorišćavanje povoljnog trenutka u političkom i javnom životu, prilagođavanje interesima jače strane da bi se postigla društvena promocija ili ostvarila materijalna korist.