oportunizam – značenje

 

oportunizam (francuski opportunisme):
1) ponašanje i delovanje oportunista;
2) iskorišćavanje povoljnog trenutka u političkom i javnom životu, prilagođavanje interesima jače strane da bi se postigla društvena promocija ili ostvarila materijalna korist.

 

oportunist(a) (francuski opportuniste) – čovek koji se prilagođava situaciji, ne izjašnjava se javno o svom mišljenju, izbegava sukobe i rizike, kreće se linijom manjeg otpora.