orangutan – značenje


orangutan (malajski orang utan) – u zoologiji: vrsta čovekolikog majmuna, Pongo pygmaeus, visok oko 1,35 m, živi u šumama na ostrvima Borneo i Sumatra; hrani se biljkama.