oreofite – značenje

 

oreofite (grčki óros – gora, planina i phytón – biljka) – u botanici: planinsko bilje; biljke koje rastu na visokim planinama s vidljivim uticajem planinskog podneblja.