oreofite – značenje


oreofite (grčki óros ’gora, planina’ i phytón ’biljka’) – u botanici: planinsko bilje; biljke koje rastu na visokim planinama s vidljivim uticajem planinskog podneblja.