ornament – značenje

 

ornamen(a)t (latinski ornamentum):

1) u likovnoj umetnosti: geometrijski stilizovana šara ili motiv iz prirode, u slikarstvu, arhitekturi, ili za dekoraciju predmeta svakodnevne upotrebe; ukras;

2) u muzici: muzički detalj, melodijski ukras.

 

ornamentalan:

1) koji pripada ornamentu; ukrasni, dekorativni;

2) figurativno: koji predstavlja samo spoljni ukras i prikriva pravo stanje stvari.