ornament – značenje


ornamen(a)t (latinski ornamentum):
1) u likovnoj umetnosti: geometrijski stilizovana šara ili motiv iz prirode, u slikarstvu, arhitekturi, ili za dekoraciju predmeta svakodnevne upotrebe; ukras;
2) u muzici: muzički detalj, melodijski ukras.