ortodoksan – značenje

 

ortodoksan (grčki orthódoxos):

1) koji je u potpunom skladu s određenim načelom; pravi, istinski;

2) koji se strogo pridržava nekog učenja, teorije, ideologije; pravoveran;

3) u religiji: koji se strogo pridržava verskih propisa;

4) u religiji: koji je pravoslavne vere.

 

ortodoksija (grčki orthodoxía):

1) u religiji: učenje službene crkve, pravoverje, pravovernost;

2) u religiji: organizacija, mišljenja i postupci pravoslavnih crkava nakon crkvenog raskola 1054. godine; pravoslavlje;

3) prihvatanje i istrajavanje u učenju koje se smatra jedino ispravnim;

4) slepo i nekritičko zastupanje određene ideje, mišljenja, učenja.