ortodoksan – značenje


ortodoksan, -sna, -sno (grčki orthódoxos):
1) koji je u potpunom skladu s određenim načelom; pravi, istinski;
2) koji se strogo pridržava nekog učenja, teorije, ideologije; pravoveran;
3) u religiji: koji se strogo pridržava verskih propisa;
4) u religiji: koji je pravoslavne vere.