ortodoksan – značenje

 

ortodoksan, -sna, -sno (grčki orthódoxos):
1) koji je u potpunom skladu s određenim načelom; pravi, istinski;
2) koji se strogo pridržava nekog učenja, teorije, ideologije; pravoveran;
3) u religiji: koji se strogo pridržava verskih propisa;
4) u religiji: koji je pravoslavne vere.

 

ortodoksija (grčki orthodoxía):
1) u religiji: učenje službene crkve, pravoverje, pravovernost;
2) u religiji: organizacija, mišljenja i postupci pravoslavnih crkava nakon crkvenog raskola 1054. godine; pravoslavlje;
3) prihvatanje i istrajavanje u učenju koje se smatra jedino ispravnim;
4) slepo i nekritičko zastupanje određene ideje, mišljenja, učenja.