osteometrija – značenje


osteometrija (grčki ostéon ’kost’ i métron ’mera’) – u antropologiji: merenje delova kostiju i čitavog kostura ljudskog tela.