pagoda – značenje


pagoda (portugalski pagode):
1) u arhitekturi: budistički hram u zemljama Dalekog istoka, sa stepenastim krovom;
2) figura idola; božanstvo u sedećem položaju;
3) istorijski: zlatni novac koji se nekada upotrebljavao u Indiji.