palamar – značenje


palamar (turski palamar):
1) debelo uže kojim se vezuju brodovi za obalu, gumina;
2) debeo gvozdeni klin.