parakuza – značenje


parakuza i parakuzija (grčki parákousis) – u medicini: bolesno stanje sluha kada se čuju nepostojeći zvuci, slušne halucinacije.