parametar – značenje

 

parametar (novolatinski parametrum):

1) u matematici: svaka veličina koja se sadrži u nekoj funkciji ili matematičkom izrazu i koja utiče na ukupnu vrednost te funkcije ili izraza;

2) uopšteno, veličina prema kojoj se što odmerava, koja predstavlja merilo.