parametar – značenje


parametar (novolatinski parametrum):
1) u matematici: svaka veličina koja se sadrži u nekoj funkciji ili matematičkom izrazu i koja utiče na ukupnu vrednost te funkcije ili izraza;
2) figurativno: element na osnovu kojeg se izvodi ili upoređuje kakva vrednost, koji služi za utvrđivanje mere, odnosa i dr., činilac, merilo, karakteristično svojstvo.