perpendikulara – značenje


perpendikulara (latinski perpendiculum):
1) u geometriji: prava koja formira prav ugao s nekom površinom ili pravom, normala;
2) prava koja se po vertikali spušta na horizontalnu ravan, uspravna linija, vertikala;
3) teg na koncu za određivanje vertikalnog položaja, visak.