poligamija – značenje


poligamija (grčki polýs ’mnogo’ i gámos ’brak’) – brak jednog muškarca s više žena, mnogoženstvo.