porfir – značenje


porfir (grčki porphýra) – u mineralogiji: površinska eruptivna ruda velike tvrdoće, upotrebljava se za spomenike, popločavanje podova i dr.