preferencija – značenje


preferencija (srednjovekovni latinski praeferentia):
1) davanje prednosti ili prvenstva nekome, nečemu, veća naklonost, sklonost prema nekome, nečemu;
2) u ekonomiji: prednost, olakšice, povlastice koje daju države među sobom radi povećanja trgovine.