prejudicirati – značenje


prejudicirati (latinski praeiudicare) – unapred zaključi(va)ti o nečemu, stvoriti, stvarati unapred mišljenje o nečemu, (na)praviti pretpostavke bez stvarne osnove.