prejudicirati – značenje

 

prejudicirati (latinski praeiudicare) – unapred suditi o čemu, stvoriti, stvarati unapred mišljenje o nečemu, praviti pretpostavke bez stvarne osnove.