prejudicirati – značenje

 

prejudicirati (latinski praeiudicare) – unapred zaključi(va)ti o nečemu, stvoriti, stvarati unapred mišljenje o nečemu, praviti pretpostavke bez stvarne osnove.