proza – značenje

 

proza (nemački Prosa od latinskog (oratio) pro(r)sa):
1) književnost pisana u nevezanom slogu, bez podele na stihove, ograničavanja rimom ili ritmom;
2) tako napisan književni tekst;
3) figurativno: suvoparnost, jednoličnost; odsustvo pesničkog i uzvišenog.

 

prozaičan, -čna, -čno:
1) koji je napisan proznim stilom, bez poezije;
2) suvoparan, svakidašnji, običan, nezanimljiv, plitak.

 

prozaičnost – osobina onoga koji je prozaičan, onoga što je prozaično; nedostatak poezije, suvoparnost, plitkost.