psalam – značenje

 

psalam (grčki psalmós):

1) svaka od 150 pobožnih pesama u Starom zavetu koje se pripisuju caru Davidu;

2) pesma u slavu Boga, hvalospev, himna.