psalam – značenje


psalam (grčki psalmós):
1) svaka od 150 pobožnih pesama u Starom zavetu koje se pripisuju caru Davidu;
2) pesma u slavu Boga, hvalospev, himna.